Psychoterapia

Innowacyjne metody jakie stosuję podczas terapii

Posiadam dyplomy oraz certyfikaty, które uzyskałam na drodze gruntownego wyszkolenia. Biorę udział w konferencjach naukowych, szkoleniach i warsztatach. Jestem członkiem zwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

W swojej pracy wykorzystuję metody (TSR) Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, tzw. terapii krótkoterminowej, gdzie odchodzi się od analizowania natury problemów oraz stawiania diagnoz za wszelka cenę, zaś poszukuje się wraz z klientem najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której się znalazł. Koncentruję się na wewnętrznych zasobach moich klientów, ponieważ na przestrzeni lat, badań nad psychoterapią , zauważono, że koncentracja na mocnych stronach i zasobach klientów zwiększa motywację do zmiany.

Ukończyłam Psychoterapię na WTTS, dlatego w pracy czasem także wykorzystuję i łączę elementy Terapii Systemowej, która rozpatruje każdą jednostkę jako element systemu, uwikłaną w sieci powiązań (rodzina, praca, przyjaciele, sąsiedztwo, system polityczny, itd.). Wg tej teorii , nie ma jednej obiektywnej prawdy istniejącej niezależnie. Wypowiadane poglądy bardziej opisują ich nadawcę niż rzeczywistość, której dotyczą. System to sposób widzenia świata, to konstrukcja myślowa tworzona przez obserwatora. Konstruktywizm stara się zatem nie tyle poznawać rzeczywisty świat, co badać jak przebiegają procesy generowania konstruktów służących rozmaitym celom stawianym sobie przez dany system. W tej metodzie pracy porzucam model myślenia przyczynowo – skutkowego, linearnego na rzecz modelu przyczynowości cyrkularnej. Nieco zawiłe ale sprawdza się 😉

Aktualnie poszerzam swoją wiedzę i praktykuję nową metodę NLP, tzw. programowanie neurolingwistyczne,które jest tworzeniem i modyfikacją wzorców postrzegania i myślenia u ludzi. Zauważyłam już w grupie swoich klientów wyjątkowo szybkie sukcesy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, z wykorzystaniem właśnie tej metody, w połączeniu z TSR.

Kiedy pomagam

Przy poczuciu bycia niezrozumianym

W trudnościach w radzeniu sobie z wyzwaniami życia

W życiowych kryzysach

W trudnościach w jakimś obszarze życia

Przy poczuciu bezsilności, braku pomysłu na dalsze życie, na samego siebie

Przy trudnościach w relacjach z ludźmi

Przy uzależnieniach i współuzależnieniach

Gdy cierpisz i nie masz z kim o tym porozmawiać

Tension & Trauma Releasing Exercises

Aktualnie odbywam szkolenie z innowacyjnej metody TRE®, już w moim gabinecie trwają zapisy, ponieważ od czerwca 2017r, będę organizowała indywidualne zajęcia relaksujące, tzw. TRE®. Zajęcia są skierowane zarówno do osób, które doświadczają bolesnych i szkodliwych dla zdrowia skutków codziennego stresu, jak i ciężkich traumatycznych urazów. Intensywnie wspomagają i przyspieszają psychoterapię, natomiast dla osób nie potrzebujących terapii jest to użyteczny sposób na samodzielną regulację poziomu stresu związanego z codziennością.

TRE®(Tension & Trauma Releasing Exercises) to opracowana przez dr David’a Berceli’ego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Ćwiczenia te znakomicie wspierają metody psychoterapeutyczne. Są proste do opanowania i mogą z nich korzystać osoby w każdym wieku i kondycji fizycznej, po uprzednim wypełnieniu ankiety o stanie zdrowia. Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii. Więcej można poczytać pod tym adresem: http://tre-polska.pl/tre/